2023 Mayıs ÇEY EMDR Temel Eğitimi

2023 Mayıs ÇEY EMDR Temel Eğitimi

1989 yılından beri kullanılmakta olan EMDR son zamanlarda çok popüler bir psikoterapi tekniği olarak dikkat çekmektedir. PAPİLLON AKADEMİ kalitesiyle çocuk ve yetişkin eğitimini birada alabileceğiniz EMDR uygulaması eğitimi sizler için hazırlanmıştır. EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme tekniği, danışanlarınız ve sizler için kolaylık sağlayacak güçlü bir terapi yaklaşımıdır.

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

EMDR Uygulaması Terapisi Nedir?

EMDR, çoğunlukla travma odaklı çalışır. Geçmiş yaşantılarda olumsuz deneyimler kişinin günlük yaşantısına olumsuz etkiler oluşturmasıyla işlevselliğini azaltmasına neden olur. EMDR uygulanan bozukluklar, travmanın zamanı belirli olduğu için diğer psikiyatrik bozukluklardan ayrışır. EMDR bu belli olan zamana yönelir ve zorlu yaşantıyı işlemler. Bunun sonuncunda travmatik anının bugüne olan yaşantısındaki izleri kaybolmuş olur. Diğer psikoterapiler daha uzun süren terapi seansları gerektirirken, EMDR çok kısa sürede merkez aldığı odak noktasını sanki bir kanser hücresini yok ediyor gibi yok eder.

EMDR Uygulaması Eğitimini Kimler Alabilir/ Uygulayabilir?

EMDR eğitimini, psikiyatri uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, hekimler, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları alabilirler. Ayrıca aile danışmanlığı yüksek lisansını veya 450 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını tamamlamış olanlar ve ilgili bölümlerde halen öğrenciliği devam edenler EMDR eğitimini alıp uygulayabilirler. 

EMDR Uygulaması Terapisi Etkili mi?

Öncelikle çok hızlı ve etkili bir yöntemdir. Çoğu zaman ilk seansta etkisini göstermeye başlar ve danışanın daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Bu hızlı etkinlik maddiyat ve süre tasarrufunu sağlayacaktır. Ayrıca danışanın travmatik olayı tekrar tekrar anlatmasını içeren diğer tekniklere göre EMDR hem danışanın hem de terapistin travmatize olmasını engeller ve terapi sürecinde konforu artırır. Bununla birlikte mahremiyetin söz konusu olduğu durumlarda veya danışanın travma hakkında bilgi vermek istemediği durumlarda da emdr uygulaması tekniği rahatlıkla çalışılabilir. EMDR uygulamasını uygularken kullanılan tekniklerin birden fazla olması (göz hareketleri, dokunarak, sesle uyarım) danışanların uyumunu kolaylaştırmaktadır.

Neden EMDR Terapisi Eğitimi Almalıyım?

Ruh sağlığı alanında çalışan bir profesyonelin amaçlarına ve danışan profiline göre EMDR eğitimi önemli bir gereklilik halini alabilir. Ayrıca uygulanabilecek tekniklerin fazla olması ve danışanların hızlı ve etkili fayda görmeleri terapistin fayda görmesini artırabilir. Bununla birlikte son zamanlara travma mağduru kişilerin artması ruh sağlığı alanında çalışanlar için EMDR eğitimini zorunluluk haline getirmektedir. 

Bir ruh sağlığı çalışanı için EMDR terapisi eğitiminin neden alınması gerektiği önemli bir konudur. Bu sorunun birden fazla cevabı olduğundan dolayı anlaşılmasını kolaylaştırmak için maddeler halinde sıralayacağım.

•    Hızlı etkinlik: EMDR terapisi klasik terapi türlerine göre çok daha hızlı bir etkinlik göstermektedir. Bu hızlı etkinlik EMDR eğitimi almış terapist ve danışanın tatminini sağlarken aynı zamanda danışanların terapisti tavsiye etmesini artıracaktır. Danışanlar çevresine EMDR eğitimi almış terapistini tavsiye edecek ve EMDR terapisi isteğiyle gelen danışanlar olacaktır. 

•    Yüksek Etkililik: EMDR terapisinin etkinliği çok sayıda bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Uygulanması sonrası alınabilecek sonuçlar gösterilmiştir. Ayrıca çok sayıda uluslararası ve ulusal tedavi kılavuzlarında EMDR önerilen ilk sıra tedavilerdendir.

Bu sonuçları daha ayrıntılı inceleyebileceğiniz kılavuzlar içi blog yazımıza bakabilirsiniz.

•    Danışan/hasta çeşitliliği: EMDR terapisi Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) hastalarında etkinliğinin çok net gösterilmiş olması hatta çoğu tedavi kılavuzunda ilk sıra tedavi yöntemi olarak gösteriliyor olması EMDR eğitimi almış terapistlerin danışan portföyünü genişletecektir. Ayrıca EMDR terapisinin çok farklı şikayetleri olan danışanlarda da faydalı olduğu gösterilmiştir. EMDR terapisinin uygulandığı danışan gruplarına ulaşmak için tıklayınız.

•     Yöntem çeşitliliği: EMDR, uygulayan terapist için önemli bir enstrüman olacaktır. Çünkü EMDR sayesinde çok sayıda farklı terapiste giden fakat fayda görmediğini beyan eden danışanlara farklı bir yöntem sunulabilmektedir. Ayrıca farklı terapi yöntemlerinin arasında travma ile ilgili spesifik bir müdahalede elde güçlü bir yöntemin olması terapistin elini güçlendirecektir. 

•    Kısa süreli terapi: EMDR terapisinin kısa süreli bir terapi yöntemi olması özellikle farklı bir yerleşim yerinden gelen danışanlar için kullanılmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin yurtdışından gelen bir danışan veya yatarak tedavi görmekte olan bir hastaya gün aşırı seanslarla kısa sürede tedavi tamamlanabilir. 

•    Mahremiyetin korunması: Bazı durumlarda danışanlar yaşadıkları travmatik olayları anlatmak istemez. Bu durumlarda diğer terapi yöntemlerinin yerine EMDR terapisi ile müdahale etmek kolaydır. Yani EMDR terapisinin uygulanması için travmatik olayın ayrıntılı anlatılmasına ihtiyaç yoktur. Ayrıca travmanın ayrıntılı anlatılması hem danışanı hem de terapisti tekrar travmatize etme riski barındırmaktadır. EMDR terapisi bu durumda da koruyucu etkiye sahiptir.

•    Eğitim süresi ve maliyeti: EMDR terapisi eğitimi hem maliyet hem de süre olarak klasik terapi eğitimlerine göre avantajlıdır. Hem maliyeti düşüktür hem de çok daha kısa sürede EMDR terapisi uygulanabilecek seviyeye gelinmektedir. Klasik psikoterapilerde eğitim almak yıllarca sürebileceği gibi çok maliyetli olabileceği de unutulmamalıdır.

•    Teknik çeşitliliği: EMDR terapisinde farklı tekniklerin olması danışan çeşitliliğini artırabileceği unutulmamalıdır. Örneğin konuşma bozukluğu olan bir danışanda uygulanması klasik terapi yöntemlerine nispeten daha kolaydır. 

•    Güvenli bir yöntem: Özellikle travma hastalarında disosiyasyon (hastanın dağılması, kendini kaybetmesi, kriz hali ) en önemli sorunlardan bir tanesidir. Bu hasta grubunda EMDR terapisi uygulanabilecek en güvenli yöntemlerden bir tanesidir.

EMDR Uygulaması Terapisi Aşamaları

EMDR uygulaması, danışanı duyarsızlaştırmak için danışandan olayı çevreleyen duygulara ve düşüncelere odaklanmasını ister. Ardından, danışan travmayı yeniden programlamak için olumlu ifadelere odaklanır. 

EMDR uygulaması tedavi prosedürleri kullanılarak bir hedef belirlenir ve işlenir. Bunlar, danışanın üç şeyi tanımlamasını içerir:

 • 1. Hafıza ile ilgili canlı görsel imaj
 • 2. Benlik hakkında olumsuz bir inanç
 • 3. İlgili duygular ve vücut hisleri.

EMDR Uygulaması Terapi Eğitimi Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • · Bağımlılıklar
 • · Kaygı/Anksiyete
 • · Kronik ağrı
 • · Depresyon
 • · Yeme bozuklukları
 • · Panik ataklar
 • · Panik atak
 • · Fobiler
 • · Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
 • · Özgüven problemleri
 • · Sınav Kaygısı

EMDR uygulaması terapisi yukarıdaki durumlarda fayda sağladığı görülmüştür. Diğer psikoterapi teknikleri ve ilaçlarla birlikte veya tek başına kullanılabilir.

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak ister misiniz? ekranın sağ altında bulunan whatsapp ya da telefon sekmesine tıklayarak bize ulaşabilir ya da sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

EMDR Uygulaması Eğitim Süresi

Eğitimimiz 32 saat teorik ve 16 saat süpervizyon olmak üzere toplam 48 saat online olarak planlanmıştır. Eğitim içerisinde teorik bilginin yanında pratik uygulamaları yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Toplam 48 saat olan Çocuk ve Yetişkinlerde EMDR Uygulaması Eğitimi, online ve canlı olarak yapılmakla beraber ders kayıtlarına 1 ay boyunca erişim imkânı bulunmaktadır. Örgün eğitim verimliliğine ulaştırmak adına gerçek vaka, videolarla ve uygulamalarla içeriği zenginleştirilmiştir. Eğitim sonunda katılabileceğiniz iki günlük (toplam 16 saat) süpervizyon dahil edilmiştir. Süpervizyonda her kursiyerin kendi vakasını getirebilmesinin yanında, gerçek seans videoları üzerinden de süpervizyon verilmektedir.

EMDR Uygulaması Terapi Eğitimi İçeriği

 • 1. Travma ile ilişkili ruhsal rahatsızlıklar
 • 2. Travmalı hastaya yaklaşım
 • 3. TSSB ve tedavi yöntemleri
 • 4. EMDR ve tarihi
 • 5. EMDR etki mekanizması
 • 6. EMDR tedavisinin bileşenleri
 • 7. EMDR yöntemsel unsurlar
 • 8. EMDR ve  hedef belirleme
 • 9. Güvenli alan oluşturma
 • 10. Kaynak geliştirme
 • 11. Öznel rahatsızlığın değerlendirilmesi
 • 12. Kognisyon geçerliliğinin derecelendirilmesi
 • 13. Temel EMDR protokolü
 • 14. EMDR seans yapılandırma
 • 15. Seans sonu sorunlarla mücadele
 • 16. Vaka örnekleri ve uygulama 

EMDR Uygulaması Eğitimi ile Neler Öğreneceksiniz?

Teorik bilgiler ile sağlam bir temel oluşturmanın yanında, eğitim içeriğinde bolca yer verilmiş olan uygulamalar ve 16 saatlik süpervizyon programı sayesinde, sizler de danışanlarınıza EMDR terapisi kullanarak daha sağlıklı bir şekilde yardımcı olabileceksiniz. Günümüz dünyasında her geçen gün birçok insanı etkileyen travmatik olaylar yüzünden her psikoterapistin ihtiyacı olan EMDR terapisi yönteminin hem bilimsel temelini hem de hangi durumda nasıl kullanacağınızı öğrenme şansı yakalayacaksınız. Birleştirilmiş modüllerimiz sayesinde EMDR terapisi yöntemini hem çocuk hem yetişkinlere uygulama yetkinliğine ulaşma şansı yakalayacaksınız.

EMDR Uygulaması Eğitimini Kimden Almalı? 

EMDR eğitimini tamamlamış, yeteri düzeyde uygulayıcılığını yapmış ve deneyimli uzmanlardan alınmalıdır. Bunun yanında eğitmenlik yeteneği de uygulayıcılığı kadar güvenilir bir uzmandan almak, kursiyerler için büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden Papillon Akademi eğitmenlerini psikiyatri akademisyenlerinden seçer. Güncel olarak danışan görmeye devam ederken sürekli olarak eğitmenlik yapan hocalardan bu eğitimi almak hem teorik hem pratik bilginin yeterli düzeyin üzerinde alınmasını ve bu alanda uzmanlaşmayı sağlar. Bu uzmanlar psikiyatristler, uzmanlığını tamamlamış psikologlar veya klinik psikoloji alanında uzmanlığını yapmış psikolojik danışmanlar olabilir.

EMDR Eğitim Sertifikası

Papillon Akademi tarafından almış olduğunuz EMDR eğitimini tamamladığınız zaman Çocuk ve Yetişkinlerde EMDR Uygulaması E-Devleten sorgulanabilen üniversite onaylı sertifika verilmektedir. Bu sertifika sayesinde kurumlarda veya bağımsız olarak seanslarınızda EMDR Uygulayıcılığı yapabilirsiniz.

EMDR Uygulaması Eğitimi için neden Papillon Akademiyi Tercih Etmeliyim?

Papillon Akademi olarak 29. Dönem EMDR Eğitimi vermekteyiz. Kalitemizi deneyimimize borçlu olduğumuz bu eğitimi alanında uzman psikiyatri akademisyenleri vermektedir. EMDR eğitimi süresince gerçek vakalar üzerinden örneklerle anlatılan uygulama yöntemleri hakkında yetkinliğe ulaşmanız ve bu sayede öğrenmiş olacağınız bilgilerin sadece teorik olarak kalmamasını sağlamak hedeflenmektedir. 
İnteraktif bir şekilde katılabileceğiniz eğitimlerimizin online olması ve derslerin kaydediliyor olması istediğiniz zaman tekrar imkanı sağlamaktadır. Öyle ki anlaşılmayan veya eksik olduğunuzu düşündüğünüz kısımları tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Gerekli gördüğünüz yerlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. 

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak için  FORMU DOLDURUNUZ.  

Eğitim Müfredatı

Instagram

@papillonakademi

Whatsapp

+90 552 316 30 24

Telefon

0312 911 97 92

Harita

Papillon Akademi

Eğitim / Randevu