Antisosyallik ve Asosyallik Karşılaştırmalı Bir İnceleme

 

Antisosyallik bireyde bir özellik olarak görülebildiği gibi başlı başına bir kişilik bozukluğu da olabilir. Kişilik bozuklukları çerçevesinde incelendiğinde antisosyal kişilik bozukluğu kendisini kavgacılık, sahtecilik, hırsızlık, kumar tutkusu, aile yaşamında ve toplumsal yaşamda sorumsuzluk, sık sık suç işleme veya uyarıcı madde kullanma gibi belirli davranışlarda gösterir. Kernberg(1984) kişilik örgütlenmelerini sınıflandırmak için üç grup öne sürer, nevrotik, sınır ve psikotik kişilik örgütlenmeleri. Antisosyal kişilik bozukluğu bu tasnifte nevrotik kişilik örgütlenmesi olarak okunur. Çocukluk yıllarında Davranım Bozukluğu diye tanı alınırken 18 yaşından sonra Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak ifade edilir. Sebepleri arasında biyolojik ve psikososyal etkiler sayılırken son yıllarda kültürel ve sosyolojik bir arka planı olduğundan da bahsedilmektedir. Tüm dünya nüfusu içindeki yaygınlığı %0.2 ile %3.3 arasındadır (American Psychiatric Association, 2013). Alkol bağımlılığı veya uyarıcı madde bağımlılığı geliştirmek ihtimalleri yüksektir, yine bu sebeple kliniklerde veya hastanelerde %70 varan bir oran olduğu düşünülmektedir (American Psychiatric Association, 2013). Erkeklerde kadınlardan daha yaygın görülmektedir, bunu sebebi erkeklere bu tanının sosyolojik olarak daha rahat bir biçimde konulabilmesi olabilir. Taşkınlık yapma, suç işleme, kendine zarar verme ve madde kullanımı gibi sebepler yüzünden antisosyal kişilik bozukluğunu klasik terapi yöntemleri ile ayakta tedavi nadiren başarı ile sonuçlanmıştır (Meloy, 1995).  Manik dönemde bireyde antisosyal özellikler görülebilir.

Asosyallik sosyal ilişkilere açık bir ilgisizlik, irade yitimi ilgili olabilir, ya da sınırlı sosyal ilişkiler durumu olarak tanımlanır(American Psychiatric Association, 2013). Antisosyalliğin aksine tek başına bir kişilik bozukluğu değildir. Çeşitli psikolojik bozukluklar eşliğinde görülebilir. Şizofreni, şizotipal kişilik bozukluğu, kısa psikotik bozukluklar gibi psikotik rahatsızlıklarla ya da duygudurum bozuklukları ile görülebilir. Yine de asosyallik ile kişilik patolojisi geliştirmek arasında korelasyon olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur (Kwapilet al., 2009) 

Ankara Papillon Akademi psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezi uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.

                      
KAYNAKÇA :

American Psychiatric Association Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders. (2009). doi:10.1176/appi.books.9780890423905.154688

Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies. New Haven, CT: Yale University Press.

 

Kwapil, T. R., Silvia, P. J., Myin-Germeys, I., Anderson, A., Coates, S. A., & Brown, L. H. (2009). The social world of the socially anhedonic: Exploring the daily ecology of asociality. Journal of Research in Personality, 43(1), 103-106. doi:10.1016/j.jrp.2008.10.008