Bilişsel Davranışçı Terapi - BDT Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi - BDT Eğitimi

Sizler de seanslarınızda danışanlarınızın getirdiği çoğu problemi çözmek amaçlı kullanabileceğiniz, kapsamlı ve geçerliliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir terapi yöntemi öğrenmek ve teorik bilgiye ek olarak uygulama becerilerinizi de geliştirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise tam 64 saatlik BDT eğitimimiz tam size göre. Papillon Akademi olarak bu ihtiyacınıza her psikoterapistin alması gereken Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile karşılık vermeyi hedefliyoruz.

BDT’nin farklı bozukluklarda, farklı yaş gruplarında nasıl uygulanacağını, birbirinden çarpıcı vaka örnekleriyle sizlere sunan bu eğitim sayesinde, A’dan Z’ye BDT’nin hem teorik hem pratik kısmını öğrenebilir, danışanlarınıza daha faydalı bir terapi seansı uygulayabilirsiniz.
 
Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ile gittikçe yaygınlaşan ve çok sayıda bilim insanının ve psikoterapistin kabulünü almış bir terapi çeşididir. Bilişsel terapi ve davranışçı terapinin birleşiminden oluşan bu terapi yöntemi, bireyin fonksiyonel olmayan düşüncelerine ve davranışlarına odaklanıp bunları değiştirmeyi hedef alır.
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Ne İşe Yarar?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişinin fayda sağlamayan düşüncelerini alternatif ve sağlıklı düşünceler ile değiştirirken davranışlarının yeni ve daha olumlu olan düşüncelerine uyumlu yönde değişmesini sağlamayı hedefler.
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Kaç Seans Sürer?

Ortalama 8-10 seans sürer. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yapılandırılmış bir yöntem olduğu için bu ortalama çok değişmez ancak danışana göre farklılık göstermesi de mümkündür.
 

Neden Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi almalıyım? 

Ruh sağlığı alanında çalışmak isteyen bir birey için Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) en önemli unsurlardan bir tanesidir. Yani ruh sağlığı alanında olmak istiyorsanız BDT olmazsa olmaz denebilir. Bunun birkaç sebebini şu şekilde sıralayabiliriz. 
•    Etkinlik: Üzerinde çok fazla araştırma yapılmış Bilişsel Davranışçı Terapi, etkinliği/işe yararlılığı kanıtlanmış bir yöntemdir.  Öyle ki bu etkililik, araştırmaların meta analizleri ile de çok net şekilde ortaya koyulmuştur. Ayrıca Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada ve Türkiye psikiyatri birimlerinde güncel tedavi kılavuzlarında ilk sıra tedavilerdendir.
•    Yapılandırılmış: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) uzun süredir üzerinde çalışılan ve ruhsal bozukluklar için yapılandırılmış yöntemlere sahiptir. Bu özellik BDT uygulayan terapistlerin hangi durumda neler yapacağını bilmesini sağlar. Dolayısıyla uygulamayı kolaylaştırmaktadır.
•    Temel Eğitim: Kabul görmüş bir terapi olması ve yapılandırılmış olması diğer terapi yöntemleri için temel teşkil etmektedir. Birçok terapi eğitimine katılmak isteyen ruh sağlığı çalışanlarına ön koşul olarak BDT eğitimi almış olmak şart koşulmaktadır (Örn. Cinsel terapi, Aile-çift terapisi vb). Ayrıca Bilişsel Davranışçı Terapi temel alınarak geliştirilen ve 3. Kuşak terapiler olarak adlandırılan terapiler (Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), metakognitif terapi, şema terapi vb) için BDT eğitimi almış olmak önemli bir ayrıcalık sağlayacaktır.
•    Teknik çeşitliliği: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) üzerinde uzun yıllardır çok önemli araştırmacılar ve terapistler çalışmışlardır. Dolayısıyla neredeyse her danışan ve terapiste uygun davranışçı ve bilişsel teknikler geliştirilmiştir. Bu özellik terapistin elini kolaylaştırmakta ve işe yaramayan yöntemlerin alternatiflerini hemen geliştirebilmektedir.
•    Hızlı Etkinlik: Bilişsel Davranışçı Terapi hem terapiste hem danışana klasik psikoterapi (psikanaliz vb) yöntemlerine göre daha hızlı bir çözüm sağlayabilmektedir. Bunun birçok faydası arasında hasta ve terapistin zaman kaybının önlenmesi ve bu sayede sağlık ile ilgili ödeme sistemlerinin bu terapi türünü karşılamasını sağlaması sayılabilir.
•    Bilinirlik: Bilişsel Davranışçı Terapi ruh sağlığı alanında yardım arayışı içerisinde olan danışanlar için bilinirliği en fazla olan terapi yöntemidir. Bu da BDT eğitimi olmayan terapistlerin tercih edilmesini engelleyecektir.
•    Danışan çeşitliliği: Bilişsel Davranışçı Terapinin çok sayıda ruhsal hastalık ve bozukluk üzerinde etkinliği araştırılmıştır. Dolayısıyla BDT eğitimi almış bir terapist çok çeşitli şikâyetlere cevap bulabilir. 
•    Güvenirlilik: Bilişsel Davranışçı Terapi güvenirliliği çok sayıda uygulayıcı tarafından ortaya koyulmuştur. Bu özellik BDT eğitimi almış bir terapistin her türlü ortamda (psikoterapi merkezi, online, yüz yüze vb) danışan kabul etmesine olanak sağlamaktadır. 
•    Anlamayı Kolaylaştırma: Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi almış bir terapist farklı bir yöntem uyguluyor olsa bile bu eğitim sayesinde danışanının davranış ve duygularını daha objektif olarak anlayabilecektir. Çünkü bu eğitim sayesinde danışanların düşünce biçimlerini ve davranışlarını formüle etmeleri kolaylaşacaktır.
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi Kimden/Nerden Alınmalı? 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi ruh sağlığı alanında çalışan bir terapist için temel bir eğitim olduğu için hassas davranılmalıdır. Eğitim alınacak yerin bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir. 
•    Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi, yeteri düzeyde uygulayıcılığını yapmış ve deneyimli uzmanlardan alınmalıdır. Bu uzmanlar psikiyatristler, uzmanlığını tamamlamış psikologlar veya klinik psikoloji alanında uzmanlığını yapmış psikolojik danışmanlar olabilir. Çünkü terapist tecrübesi olmayan bir eğitimin teorinin dışına çıkması çok zordur. Beceri ve süpervizyon için tecrübe şarttır.
•    BDT eğitiminin kuramsal kısmı önem arz etmektedir. Bu nedenle iyi anlaşılması için online eğitim veren ve dersleri kaydeden yerler tercih edilebilir. Çünkü bu ağır eğitimin dikkatli şekilde takip edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca istenilen sayıda tekrar imkanı olacaktır.
•    Bilişsel Davranışçı Terapi eğitiminin tek bir kişi yerine kurumsal olarak birden fazla eğitici tarafından eğitim verilen yerlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Çünkü BDT için farklı ekollerinin ve tekniklerin anlaşılması uygulayıcı olmak için faydalı olacaktır.
•    Özellikle süpervizyon desteği BDT eğitimi için önem arz etmektedir. Süpervizyon desteğinin olduğu kurumların tercih edilmesi oldukça gereklidir. Teorinin pratiğe döküldüğü kısımda karşılaşılacak olan zorluklarda süpervizyona olan ihtiyaç ortaya çıkacaktır. BDT süpervizyonu alınmadan yetkin bir Bilişsel Davranışçı Terapi uygulayıcısı olmak oldukça güçtür.
 
 
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi İçin Neden Papillon Akademi?
Papillon Akademi eğitmenlerini alanında uzman, tecrübeli ve güncel olarak vaka görmeye devam eden psikiyatri akademisyenlerinden seçer. Derslerde verilecek olan bilimsel temel ve kitabî bilgilerin yanında uygulama kısmı güncel vaka örnekleri, role play ve videolar ile sürekli geliştirilir. Bu sayede Bilişsel Davranışçı Terapide hem teorik bilgi hem uygulayıcılık anlamında yeterli yetkinliğe ulaşılıp 16 saatlik süpervizyon ile öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülme aşamasını problemsiz bir şekilde geçilmesinin sağlanması amaçlanır.
İnteraktif olarak zoom üzerinden yapılacak olan BDT eğitimi ile aktif bir ders işlenmesine olanak sağlanır. Bunun yanında dersler kaydedilir ve 1 ay boyunca kursiyerlerimizin erişimine açılır. Canlı ders kayıtları dilenen zaman ve yerden izlenilebilir, eksik görülen yerlerde istenildiği kadar tekrar yapılabilir.
Verilen Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası ile bilimsel temelli bir yöntem olan BDT online veya yüz yüze olarak uygulanabilir.
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi ile Neler Öğreneceksiniz?

Teorik ve pratik bilginin bir arada verildiği bir eğitim almak önemlidir. Bilişsel Davranışçı Terapinin hem bilişsel hem davranışçı kısımları, nereden ortaya çıktığı ve zamanla kullanımının nasıl değiştiği, uygulamasının nasıl yapılacağı ve hangi bozuklukta nasıl uygulanacağı gibi daha birçok konuyu ayrıntıları ve güncel vaka örnekleri ile öğrenme şansı sunulmaktadır. Ayrıntılı eğitim içeriği aşağıda verilmiştir.
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimini Kimler Alabilir/ Uygulayabilir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimini, psikiyatri uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, hekimler, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları alabilirler. Ayrıca aile danışmanlığı yüksek lisansını veya 450 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını tamamlamış olanlar ve ilgili bölümlerde halen öğrenciliği devam edenler Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimini alıp uygulayabilirler. 
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi Sertifikası

Papillon Akademi’den alacağınız bu eğitim sonunda E-Devlet'ten resmi olarak sorgulanabilir, devlet üniversitesi onaylı sertifika alacaksınız.Bu sertifika ile kurumlarda veya özelde BDT uygulayıcılığı yapılabilir.
 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi Süresi

17 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan BDT Eğitimi, 16 Saat süpervizyon dahil olmak üzere toplam 64 saat olarak planlanmıştır. Yukarıdaki başlıkta da bahsedildiği üzere, dersler online olup ders kayıtlarına 1 ay boyunca erişim yetkisi verilmektedir.
 
 
Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – BDT Eğitimi İçeriği

 • 1. Etik İlkeler    
 • 2. Epiktetos
 • 3. Semiyoloji
 • 4. Görüşme Sürecinde Psikolojik Değerlendirme
 • 5. Görüşme Teknikleri
 • 6. Ruh Sağlığı ve Bozukluklarının Tanımlanması
 • 7. Psikoterapiler
 • 8. Yönlendirilmiş Keşif ve Sokratik Sorgulama
 • 9. BDT için Bilişsel ve Davranışçı Teknikler
 • 10. Basit Bir Fikir
 • 11. Zihni Güçlendirmek
 • 12. Fobilerle Yüzleşmek
 • 13. Motivasyonel Görüşme
 • 14. Panik ve Agorafobi ile Mücadele
 • 15. Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Üstesinden Gelmek
 • 16. Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • 17. Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Endişeleri Yenmek
 • 18. Depresyon ile Başa Çıkmak
 • 19. Olgu Sunumu
Sorularınız ve Daha Detaylı Bilgi Almak için whatsapp hattımızdan ya da diğer iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
 

Eğitim Müfredatı

Instagram

@papillonakademi

Whatsapp

+90 552 316 30 24

Telefon

0312 911 97 92

Harita

Papillon Akademi

Eğitim / Randevu