Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi

Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi

“Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar.” 
Garry Landret

Papillon Akademi olarak organize ettiğimiz BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ'nde Freud, Piaget, Kohlberg, Bowbly, Ericson gibi birçok kuramcının farklı yaklaşımlarına yer verilecek. Çocuklara yönelik Çocuk Merkezli, Bilişsel Davranışçı, Psikanalitik ve Aile Merkezli Oyun Terapisi gibi oyun terapisi modelleri öğretilecektir. Oyun Terapisi çocuklarda birçok farklı davranış veya gelişimsel bozukluklarını çözmek için kullanılabilmektedir. Bu terapi yöntemiyle tanışmak ve eğitim hakkında bilgilenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocukların dünyasında duygularını, düşüncelerini ve kendilerini ifade etmek için kullandıkları sembolik bir dildir. Çocuklar karşılaştıkları problemleri ifade etmek için ‘Konuşalım mı?’ yerine ‘Oyun oynayalım mı?’ derler. Oyun terapisi, eğitimli oyun terapistleri tarafından çocukların davranışlarını düzenleme, özgüven gelişimlerine destek olma, duyguların sağaltımını sağlama, sağlıklı ilişkiler kurma gibi hedeflerde oyun ve oyuncakların terapötik gücünün kullanıldığı tedavi biçimidir.

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Oyun Terapisi Çeşitleri Nelerdir? 

Çocukların kendilerini güvenli bir ortamda yargılanmaksızın ve koşulsuzca kabullenildiği terapi odasında kullanılan farklı oyun terapisi çeşitleri bulunmaktadır. 

 • •    Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Child-Centered Play Therapy): Yönlendirmesiz bir model olan ‘Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde terapist yerine çocuk seansları yönetir ve bu süreçte terapist herhangi bir yönlendirme yapmaz. 
 • •    Deneyimsel Oyun Terapisi: Bu model çocuk çevresini bilişsel olarak değil de deneyimsel olarak anlamlandırdıklarına dayanır. Deneyimsel oyun terapisinde esas olan terapist ile çocuğun kurduğu ilişkidir. 
 • •    Filial Oyun Terapisi: Çocuk merkezli oyun terapisinin bir parçasıdır ve bu modelde ebeveyn de sürece dahil olur. ‘Filial Oyun Terapisi’nin hedefi ebeveynin oyun yoluyla çocukla olan ilişkisini güçlendirmektir. 
 • •    Gelişimsel Oyun Terapisi: Bu modelin temel hedefi çocuğu dokunma yoluyla iyileştirmektir. ‘Gelişimsel Oyun Terapisi’nde oyuncak yerine dokunmaya dayalı oyunlar kullanılır. 
 • •    Psikanalitik Oyun Terapisi: Psikanalitik oyun terapisinde yöntem çocuk oyun oynarken onu uzun süre gözlemlemek ve oyunun altında yatan saklı anlamları keşfetmek üzerine kuruludur. Terapide oyun, çocukla iletişim kurmada bir araç gibi görülmektedir.
 • •    Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi: Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi oyun yoluyla kanıta dayalı bilişsel ve davranışsal müdahalelerin, çocukların gelişimsel düzeyine göre uyarlanarak kullanılmasıdır. Bu modelde terapi süreci hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış olarak planlanabilir. 
 • •    Theraplay: Theraplay’de terapinin odağı filial terapide olduğu gibi ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Ebeveynler de çocukla uyumlu bir ilişki geliştirmek için terapiye dahil olurlar.
 • •   Kum Terapisi: Kum terapisinde materyal olarak kum, su, minyatür oyuncaklar ve kum tepsi kullanılır. Çocuğun kum üzerinde minyatür oyuncaklar yardımıyla çatışmalarını ve bilinçdışı süreçlerini yansıttığı varsayılır.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Genellikle 2-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen oyun terapisi modeli çocuğun yaşadığı birçok problemde etkilidir. Bu problemlerden bazıları şunlardır:

 • •    Kaygı bozuklukları
 • •    Depresyon
 • •    Uyum bozuklukları
 • •    Kardeş kıskançlığı
 • •    Boşanma süreci ve sonrası
 • •    Ölüm ve yas süreci
 • •    Travmalar
 • •    Selektif mutizm
 • •    Sosyal fobi, özgüven sorunları
 • •    Öfke problemleri
 • •    Bağlanma bozuklukları
 • •    Duygusal, fiziksel ya da cinsel taciz
 • •    Evlat edinme
 • •    Dikkat eksikliği 
 • •    Öfke kontrol bozukluğu
 • •    Öğrenme güçlüğü 
 • •    Somatik semptom bozukluğu (baş, boyun, mide ağrısı gibi..)
 • •    Çocukluk çağı mastürbasyonu
 • •    Kaka tutma
 • •    Alt ıslatma

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Oyun Terapisi Odasında Hangi Oyuncaklar Kullanılır?

Oyun terapisinde oyuncaklar çocukların duygularını en etkili biçimde ifade edebileceği şekilde seçilir. Örneğin oyuncak bebekler, kuklalar, boya kalemleri, hayvan figürleri, kum, minyatürler gibi materyaller kullanılır. Bu oyuncaklarla nasıl oynanacağına ise çocuk karar verir.

Oyun Terapisi Nasıl İşler?

Ginott “Oyuncaklar çocuğun kelimeleridir. Oyunu ise, ne anlatmak istediğidir” der. Oyun terapisinde çocuk oyuncaklar aracılığıyla oyun terapistine ne anlatmak istediğini aktarır. Terapi başlangıcında oyun terapisti ebeveynlerle görüşerek öykü alır. Bu bilgiler çerçevesinde uygun oyun terapisi modeli seçilir. Oyun terapisinde çocuk yönlendirmeli (directive) veya yönlendirmesiz (non-directive) olarak oyuncaklarla oynar, oyunlar kurar veya resim çizerek anlatmak istediklerini aktarır. Hangi oyun terapisi modeli seçilirse seçilsin terapistin amacı çocuğa güvenli, yargılanmaksızın kabul edildiği bir ortam sağlamaktır. 

Oyun Terapisi Kaç Seans Sürer?

Oyun terapisi sürecinin kaç seans süreceği çocuğun yaşadığı problemin şiddetine, çocuğun olaylara yönelik algısına, ebeveynin sürece katkısına bağlı olarak çocuktan çocuğa değişir.  Oyun terapisi sürecinde genellikle haftada bir ya da iki kez çocukla görüşülür ve kullanılan modele bağlı olarak da seans sayısı değişir. Genellikle 16-20 seans arası sürmektedir.

Oyun Terapisi Evde Oyun Oynamaktan Neden Farklıdır?

Oyun terapisi süreci alanında uzman eğitimli bir oyun terapisti tarafından verilir. Terapi sırasında çocuk oyun oynamaktan daha fazla kazanım sağlar. Bu kazanımlara duygu ve düşüncelerini doğru ifade etme, davranışlarını düzenleme, problem çözme, zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirme, etkili sosyal beceriler geliştirme, ilişkilerde güvenli bağlar kurabilme örnek olarak verilebilir. 

Online Oyun Terapisi Uygulanabilir Mi?

Oyun terapisi online olarak da kolaylıkla uygulanabilir bir terapidir. Çocuk için kamera ile terapistle görüşebileceği oyuncakların hazır bulundurulduğu bir ortam hazırlanır. Seans öncesinde terapist aile ile görüşerek seanslara nasıl dahil olacağı hakkında bilgi verir. Uygulanacak olan online oyun terapisi modeline göre aile seanslara aktif olarak dahil olur veya seans sırasında yalnızca çocuk ve terapist iletişimde olur.

Neden Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi Almalıyım?

Oyun terapisi; psikoterapi yapmaya yeni başlamış, çocuk ve ergen psikolojisi üzerinde çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin alet çantasında bulunması gereken bir eğitimdir. Farklı çeşitleri olan oyun terapisi eğitimini bütüncül (holistik) çerçevede almak önemlidir. Her çocuğun problemine ve ihtiyacına yönelik kullanılması gereken model farklı olabileceğinden terapistlerin oyun terapisinin farklı modellerini öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden Bütüncül Oyun Terapisi eğitimi almak terapistlere birçok vakaya kolayca müdahale edebilme imkanı sağlar.

Oyun Terapisi Eğitimini Kimden/Nereden Almalıyım?

Bu alanda çalışmak isteyen bütün ruh sağlığı profesyonelleri oyun terapisi eğitimini daha önce uygulayıcılığını yeteri kadar yapmış, deneyimli, süpervizyon desteği veren ve teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim de sağlayan bir eğitmenden/kurumdan almalıdır. 

Oyun Terapisi Eğitimini Neden Papillon Akademiden Almalıyım?

Papillon Akademi eğitmenleri kendi alanlarında uzman, kendini sürekli güncel tutan ve aktif vaka görmeye devam eden psikolog ve psikiyatri uzmanlarıdır. Oyun terapisi eğitimi Papillon Akademi’de teorik ve kuramsal bilginin yanında uygulamaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.Oyun terapisi eğitiminde 32 saatlik teorik eğitimin yanı sıra 16 saat süpervizyon imkânı da sağlanmaktadır. Eğitim tamamlandığında ders kayıtlarına eğitim alan kursiyerlerimiz 1 ay süreyle erişmeye devam etmektedir.

Not: Çocuk psikoterapisine yönelik farklı kuramların ve yaklaşımların birlikte sunulduğu “Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi” uygulama ağırlıklı olarak planlanmıştır.

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Almak İster misiniz? Sorularınıza yanıt verebilmemiz için FORMU DOLDURUNUZ.

Oyun Terapisi Eğitimini Kimler Alabilir?

Oyun terapisi eğitimini, psikiyatri uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, hekimler, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları olan bütün ruh sağlığı profesyonelleri alabilirler. 

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası

Papillon Akademi’den alınan ‘Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi’ sonrasında sertifika devlet üniversitesi onaylı olarak e-Devlet'ten resmi olarak sorgulanabilir. ‘Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi’ sertifikası ile kurumlarda veya bireysel olarak oyun terapisi uygulayıcılığı yapılabilir.

Oyun Terapisi Eğitimi Süresi

7 Ağustos– 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bütüncül Oyun Terapisi Eğitimi, 16 saat süpervizyon dahil olmak üzere toplam 48 saat olarak planlanmıştır. Eğitim online düzenlenecek ve dersler Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerimize ders kayıtlarına 1 ay boyunca erişim yetkisi verilmektedir.

Oyun Terapisi Eğitimi İçeriği

Oyun terapisi eğitiminin içeriği şu şekildedir;

 • •    Oyun terapisine giriş ve tarihçesi
 • •    Oyun terapisiyle ilgili kuramlar ve kavramlar
 • •    Oyunun işlevi ve çocuk gelişimine katkısı
 • •    Oyun terapisi çeşitleri
 • •    Oyun odası düzenlemesi
 • •    Anamnez alma
 • •    Ne zaman oyun terapisi?
 • •    Çocuklarda duygusal regülasyon ve sınır koyma becerileri
 • •    Çocuk merkezli oyun terapisi
 • •    Filial oyun terapisi
 • •    Bilişsel davranışçı oyun terapisi
 • •    Hastalığa özgü müdahale yöntemleri
 • •    Oyun terapisinde ailenin katılımı ve aileyle çalışma
 • •    Gerçek vakalarla video gösterimleri
 • •    Uygulamalar 
 

Instagram

@papillonakademi

Whatsapp

+90 552 316 30 24

Telefon

0312 911 97 92

Harita

Papillon Akademi

Eğitim / Randevu