Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimini Kimler Alabilir/ Uygulayabilir?


Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri eğitimini, psikiyatri uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları ve ilgili bölümlerdeki öğrenciler alabilirler.

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi İçeriği

 

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi:

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, psikolojik bir değerlendirme aracıdır. Bu test, bireyin görsel-motor bütünleşmesini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Kişinin görsel algı, motor becerileri ve bütünleşik işlevlerini ölçmeye yöneliktir. Test, 9 farklı şekilden oluşur ve kişiden bu şekilleri kopyalaması istenir. Sonuçlar, bireyin bilişsel ve motor becerilerini değerlendirmede kullanılır.

 • Çocuklar İçin Algı Testi (CAT):

CAT, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte resimli kartlar aracılığıyla çocuklardan hikâyeler oluşturmaları istenir.Bu hikâyelerle çocukların yaşadıkları çatışmaları ortaya  çıkarabilmek ve bunlarla başa çıkabilmek için hangi savunma yöntemlerini kullandıklarını saptamak temel hedeflerdendir. 

 • Cattell 2A Zeka Testi:

Cattell 2A Zeka Testi, çocuk değerlendirme testleri arasında en sık kullanılanlardan biridir. Cattell 2A Zeka Testi, 7 yaş 6 aylık ile 14 yaş aralığındaki kişilere uygulanan bir zeka testidir.

 • Beier Cümle Tamamlama Testi:

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır.Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

 • AGTE(Ankara Gelişim Envanteri):

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla psikologlar tarafından uygulanan bir testtir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 aya kadar aylık dönemlerle; gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir ölçme aracıdır.

 • Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi:

Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi, çocukların bilişsel gelişimini değerlendiren bir testtir. Çocuklardan insan figürü çizmeleri istenir ve çizimler, zihinsel yetenekleri ve algısal gelişimi değerlendirmek için incelenir. Ancak, genel değerlendirme için tek başına kullanılmamalı, diğer yöntemlerle birlikte değerlendirilmelidir.

 • Burdon Dikkat Testi:

Burdon Dikkat Testi; çocuğun dikkat gücünü ölçmek amacıyla 10-20 yaş arasındaki kişilere uygulanan bir testtir. Dikkat Eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla gruba ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir.

 • D2 Dikkat Testi:

D2 Dikkat Testi, çocuk değerlendirme testleri arasında en yaygın kullanılan testlerden biridir. D2 Dikkat Testi, 9-60 yaş arasındaki kişilerin psikomotor hızını, öğrenme seviyesini, zihinsel konsantrasyonunu ve dikkat seviyesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

 • Frankfurter Dikkat Testi:

Frankfurter Dikkat Testi; 60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen test, elma ve armut resimlerinden oluşur ve çocuğun dikkat seviyesini ölçmektedir. Okula başlayan öğrencilerde en erken 14. gün sonrasında uygulanabilmektedir.

 • Benton Görsel Bellek Testi:

Benton Görsel Bellek Testi, çocukların görsel bellek yeteneklerini değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Bu test, çocukların görsel algılamayı kullanarak resimleri hatırlama yeteneklerini ölçer. Benton Görsel Bellek Testi, genellikle çocukların görsel bellek yeteneklerini tespit etmek için kullanılır.

 • Peabody Alıcı Dil Testi:

Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime (kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir. 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

 • Louisa Düss Psikanalitik Hikaye Testi:

Louisa Düss psikanalitik hikaye testi çeşitli psikoterapi yöntemlerinde kullanılabilen bir tekniktir. Bu teknik, kişinin bilinçaltındaki duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etmesine yardımcı olabilir.

 

Eğitim Müfredatı

papillonpsikoloji

Papillon Akademi

0552 316 30 24

Papillon Akademi

0552 316 30 24

Papillon Akademi

Papillon Akademi

Bilgi Al