Dr. Yusuf TOKGÖZ

EĞİTİM BİLGİLERİ

2000 – 2003     Lise – Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi 

2003 – 2010    Tıp Fakültesi – Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Sivas/Türkiye

2010 -  2011      TC Sağlık Bakanlığı SİVAS 112 KKM

2015 – 2018 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi - Gülhane Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara/Türkiye

PSİKOTERPİ EĞİTİMLER

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (Eylül 2017- Mayıs 2019, Ankara/Türkiye) Avrupa Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Akademisi tarafından sertifiye edilen Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini almıştır. Bu eğitim 8 modül temel eğitim ve 4 modül süpervizyon eğitiminden oluşmaktadır. TUK müfredatında, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi’nde zorunlu eğitim olarak kabul edilmektedir. 

Eye Movement Desentization and Remodelling (EMDR)  Terapisi

Hipnoterapi 

ÜYE OLUNAN MESLEKİ KURULUŞLAR

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Psikiyatri Derneği EMDR çalışma birimi 

Hipnoterapi derneği

ARAŞTIRMALAR VE VAKA BİLDİRİMLERİ

Çelik C., Bolu, A., Öznur, T., Aydın, M. S., Tokgöz Y., & Uzun, Ö. Changes in Pre- and Post-Electroconvulsive Therapy Serum Myostatin Levels in Patients with Treatment Resistant Depression.  Clin Psychopharmacol Neurosci 2019; 17(1): 74-79

 doi: 10.9758/cpn.2019.17.1.74

Yusuf Tokgöz1 , Abdullah Bolu1 , Mehmet Yücel2 , Zafer Özkan2 Turkish Journal of Psychiatry  Volume 27  Akut Dıssemıne Ensefalomyelıt (Adem) Sonrası Manık Atak Olgusu BAHAR | Spring 2016 EK| Supplement 1: TPD 20. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu Bildiri Özetleri ISSN 1300 – 2163

Tokgöz, Y., Bolu, A., Çelik, C., & Uzun, Ö. (2017). N-Acetylcysteine Augmentation in a Patient with Leukopenia. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 27, 93.

Çelik, C., Bolu, A., Öznur, T., Aydın, M. S., Tokgöz, Y.,& Uzun, Ö. (2018). Changes in Pre-and Post-electroconvulsive Therapy Serum Myostatin Levels in Patients with Treatment-resistant Depression. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 9-9.

Tokgöz, Y., Bolu, A., Öznur, T., Çelik, C., & Uzun, Ö. (2018). Avoidant/restrictive food intake disorder after grief reaction. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 127-127.

Tokgöz, Y., Öznur, T., Bolu, A., Çelik, C., & Uzun, Ö. (2018). Tardive oculogyric crisis during treatment with amisulpride. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 124-124.

Çelik, C., Abdullah Bolu, T. Ö., Aydın, M. S., Tokgöz, Y.,& Uzun, Ö. (2019). Changes in Pre-and Post-Electroconvulsive Therapy Serum Myostatin Levels in Patients with Treatment Resistant Depression. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 17(1), 74.

Deniz Oruç, Mehmet Sinan Aydın, Yusuf Tokgöz Hayat Kurtaran Ekt: Bir Olgu Sunumu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul Turkish Journal of Psychiatry CİLT | Volume 28 BAHAR | Spring 2017 EK| Supplement 1: TPD 21. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu Bildiri Özetleri ISSN 1300 – 2163

Yusuf Tokgöz, Abdullah Bolu, Deniz Oruç Yas Reaksiyonu Sonrası Gelişen Kaçıngan/ Kısıtlı Yiyecek Alım Bozukluğu Sağlık bilimleri üniversitesi, Gülhane EAH. Ruh sağlığı ve hastalıkları AD. Ankara Turkish Journal of Psychiatry CİLT | Volume 28 BAHAR | Spring 2017 EK| Supplement 1: TPD 21. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu Bildiri Özetleri ISSN 1300 – 2163

Oruç, D., Aydın, M.S., and Tokgöz Y. Hayat Kurtaran EKT: Bir Olgu Sunumu Turkish Journal of Psychiatry. 2017; 28:sup1  (TPD 21. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu –Antalya/ Türkiye)

Tokgöz, Y., Bolu, A., Çelik, C., & Uzun, Ö. (2017). N-Acetylcysteine Augmentation in a Patient with Leukopenia. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 27, 93.

Tokgöz, Y., Bolu, A., Öznur, T., Çelik, C., & Uzun, Ö. (2018). Avoidant/restrictive food intake disorder after grief reaction. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 127-127.

Tokgöz, Y., Öznur, T., Bolu, A., Çelik, C., & Uzun, Ö. (2018). Tardive oculogyric crisis during treatment with amisulpride. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 28, 124-124.

BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM

54. Ulusal Pskiyatri Kongresi , Ekim 2018, Antalya/Türkiye

TPD 22. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2018, Antalya/Türkiye

53. Ulusal Pskiyatri Kongresi, October 2017, Antalya/Türkiye

TPD 21. Yıllık Toplantısı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2017 Antalya/Türkiye 

51. Ulusal Pskiyatri Kongresi, November 2015, Antalya/ Türkiye


papillonpsikoloji

Papillon Akademi

0552 316 30 24

Papillon Akademi

0552 316 30 24

Papillon Akademi

Papillon Akademi

Bilgi Al