EMDR Nedir?

Terapist, danışanın gözlerini sağa ve sola olmak üzere çift yönlü hareket ettirerek, danışanın beyninin her iki yarımküresini uyarmış olur ve bu şekilde danışanın kendisini rahatsız eden travmatik anı ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar. Göz hareketlerine alternatif olarak, çift yönlü uyarım amacıyla kullanılan birtakım başka yöntemler (dokunma, ses) ve aletlerde bulunmaktadır.

EMDR Nasıl Bulundu?

EMDR, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini 1987 yılında tesadüfen keşfetmesiyle başlamıştır. Dr. Shapiro daha sonra bu etkiyi gözlemlemek amacıyla bilimsel olarak incelemiş ve bu etkiyi Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan danışanlarda çalışarak etkinliğini ortaya çıkarmıştır. Sonrasında EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişmiştir. Günümüzde etkinliği ve farklı çalışma alanları üzerindeki etkililiği araştırılmaya devam etmektedir.

EMDR terapisi nasıl uygulanır?

EMDR ‘de danışan terapi boyunca uyanık ve bilinçlidir. Danışanlar ile önceki yaşantılar ile ilgili anılar belirlenir. Sonrasında hedef anılara ulaşılırken danışana iki yönlü uyaranlar verilir. Bu uyaranlar, göz hareketleri, iki kulaktan sesli uyaran verme veya iki yönlü dokunsal uyaranlar verme şeklinde olabilir. Bu uyaranlar ile beynin iki yarım küresi arasında geçiş sağlanır. Böylelikle korkulu, kaygılı olarak depolanmış belleğimiz yerine; güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendimize güvenebildiğimiz gibi yeni bilgiler oluşturulur. EMDR terapisinin en iyi sonucu verebilmesi için, terapistin yeterli bir eğitim almış ve iyi bir klinisyen olması çok önemlidir. 

EMDR Nasıl Etki Gösterir?

EMDR teorik altyapı olarak, Adaptif Bilgi İşleme (AIP) Modeline dayanır. Bu modele göre beyin, iki yönlü uyarımlarla kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Bu uyaranlar ile beynin iki yarım küresi arasında geçiş sağlanır. Böylelikle korkulu, kaygılı olarak depolanmış belleğimiz yerine; güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendimize güvenebildiğimiz gibi, yeni bilgiler oluşturulur. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve ruh sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenebilmektedir.

EMDR terapisi hangi durumlarda uygulanabilir?

EMDR temelde yoğun korku ve kaygılar için uygulansa da günümüzde birçok psikiyatrik bozuklukta kullanılabilen bir terapidir. EMDR'ın kullanıldığı rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir:

EMDR terapisi ile kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olayların üzerimizde bıraktığı kötü etkilerden kurtulabiliriz.

EMDR terapisinin etkili olduğu diğer bir alan olumsuz yaşam deneyimleridir.

Ayrıca yaşadığımız travma ve olumsuz yaşam olayları, kaygı bozukluğu, depresyon, kızgınlık ve öfke nöbetlerine de neden olduğu için bunlar da EMDR terapisi ile tedavi edilebilir.

EMDR terapisi ayrıca; aile çatışmaları, boşanma, okulda zorlayıcı olaylar gibi kriz yaşantılarında; kaygı bozuklukları ve fobilerde de etkili olmaktadır.

EMDR tedavisi kaç seansta tamamlanır?

 EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, eşlik eden başka psikiyatrik hastalığın varlığı, yaşadığı travmanın karmaşıklığı ve hastanın psikososyal destek sistemleri belirler. Bu terapide sorunlar bazen bir seansta çözülebilmesine rağmen önerilen 3 seansta duygu ve düşüncelerin işlenmesidir. Bazen karmaşık travmalarda 8-10 seans boyunca devam edebilir.

Ankara Papillon Akademi psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezi uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.