Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, zihinsel bozuklukların bir sınıfını temsil eder. Hastalarda kişilik yapısının ve davranışının belirli özellikleri belirgindir, esnek değildir veya yanlış uyarlanmıştır. Psikiyatride en sık görülen tanılar arasındadır.

Kişilik bozuklukları üç ana gruba ayrılır. Birinci grup, “garip, eksantrik” olarak bilinen paranoid ve şizoid kişilik bozukluklarını içerir. Ikinci grup, “dramatik, duygusal, karamsar” olarak da bilinen histrionik, narsisistik, antisosyal ve borderline kişilik bozukluğunu özetlemektedir. Üçüncü grupta ise "güvensiz, bağımlı ve obsesif-kompulsif" olarak bilinen anksiyete bozuklukları alanından davranışsal özellikler gösteren kişilik bozuklukları yer almaktadır. Hastalar genellikle davranışlarının anormal oldugunun algısına sahip değildir ve hareketlerinde herhangi bir sorun görmezler. Kişilik bozuklukları, diğer insanlarla olan kişisel ilişkilerin kalitesi üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle, aile yaşamının yanı sıra arkadaşlıklar üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir hatta işlevsel çalışma becerileri ve insanlarla ilişkiler sürdürülemez ve çalışma ve is yaşamında kalmak imkansız hale gelir. Genellikle depresyon veya anksiyete bozuklukları gibi eşlik eden diğer hastalıklarda mevcuttur. Kişilik bozuklukları  ciddiye alinmasi gereken zihinsel bozukluklardir ve bir doktora veya terapiste danışma nedenidir.

Papillon Akademideki uzman psikiyatristlerimiz kişilik bozukluklari için olarak için tedavinin iki temel direği olan psikoterapi ve farmakoterapiyi uygular. Bu iki bileşenden hangisinin tedavinin odak noktası olduğu, bozukluğun veya hastalığın tipine ve ciddiyetine bağlıdır.

Ankara Papillon Akademi psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezi uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.