Konversiyon Bozukluğu

Konversiyon bozukluğu, eski adıyla histeri, kişinin yaşamış olduğu çeşitli psikolojik sıkıntıların bedensel sorunlara dönüşmesidir.  Bu bedensel sıkıntılardan en yaygın görülenleri mutizm (konuşamama), bayılma, felç, paralizi, duyu kaybıdır. Konversiyon bozukluğunun belirtileri çok çeşitli olabildiği için, birçok nörolojik ve kas iskelet sistemine ait patolojilerle karışabilmektedir. Bu sebeple tanı koymak oldukça güçtür.

KB belirtileri nörolojik bir durumu düşündürse de organlar ve sinir sisteminde fizyolojik herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Yani hastanın bayılması, felç geçirmesi, güçsüzleşmesi veya duyularında kayıp yaşaması tamamen psikolojik bir durumdur.

Konversiyon ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalardan biri –genel kanının aksine- bireyin nörolojik belirtileri farkında olarak ve bile isteye yapmıyor olduğudur. Bu tamamen bilinçdışında işleyen bir süreçtir, kişinin bilinçli kontrolü dışında gelişir. Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte genellikle konversiyon bozukluğu vakalarında görünür bir psikososyal stres faktörü söz konusudur. Bu stresin kaynağı olan olumsuz yaşam olayı yeni yaşanmış ya da yaşanmakta olan bir durum olabileceği gibi uzun zaman önce olmuş ama etkileri halen süren bir olay da olabilmektedir. Bazen belirtilerin ikincil bir kazanç (sorumluluktan kaçma ya da dikkat çekme gibi) sonucu ortaya çıktığı da görülebilmektedir.

Konversiyon belirtileri çocuklarda çok nadir görülmekle birlikte genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde gelişir, içinde bulunulan durum ise birdenbire değişebilir, sabit değildir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Konversiyon Bozuklukta Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Konversiyon bozukluğu yaşadığı şüphelenilen hastaların öncelikle bedensel olarak incelenmeleri gerekmektedir. Ancak yaşanılan rahatsızlıkların fiziksel sebeplerden değil de psikolojik sebepler kaynaklı ortaya çıktığı anlaşıldıktan sonra, konversiyon bozukluğu tanısı konulup tedavi süreci başlatılabilir. Konversiyon bozukluğunun tek tedavisi psikoterapidir. ikincil olarak gelişen komorbidite bir bozukluk olmadığı sürece ilaçların tedavide yeri yoktur. Ailenin desteği ile tedavi sürecinde olumlu anlamda daha hızlı ilerlemeler sağlanabilir.

Özetle; kişinin ruhsal olarak yaşamış olduğu durumun onu çok fazla etkilemesiyle, bu durum sonucunda vücudunda rahatsızlıklar konversiyon bozukluğu olarak adlandırılmaktadır.

Ankara Papillon Akademi psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezi uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.

                      

 

KAYNAKÇA : 

Doç. Dr. Ozan Pazvantoğlu | KONVERSİYON BOZUKLUĞU. (n.d.). Retrieved November 24, 2020, from http://www.ozanpazvantoglu.com/calisma-alanlarim/konversiyon-bozuklugu

Doğan, Ş. K., Saime, A. Y., & Evcik, D. (2013). Nörolojik bozuklukları taklit eden konversiyon bozukluğu: Olgu sunumu. Kocatepe Tıp Dergisi14(2).

Konversiyon Bozukluğu. (2019). E-Psikiyatri - Nöroloji, Psikoloji, Psikiyatri Birlikteliği. https://www.e-psikiyatri.com/konversiyon-bozuklugu

KONVERSİYON BOZUKLUĞU. (n.d.). Www.Cadempsikoloji.com. Retrieved November 24, 2020, from https://www.cadempsikoloji.com/calisma-alani/1-bireysel-danismanlik/98-konversiyon-bozuklugu

 

Stone J, Smyth R, Carson A, et al. Systematic review of misdiagnosis of conversion symptoms and "hysteria". BMJ 2005;331(7523):989.