“Ne oldu da son yıllarda çocuklarımız bu kadar
dikkatsiz ve hiperaktif oldular?”


MOXO SÜREKLİ PERFORMANS TESTİ (MOXO d-CPT)

MOXO Sürekli Performans Testi klinik ve bilimsel olarak kanıtlanmış online olarak uygulanan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tespitinde kullanılan bir testtir. MOXO Sürekli Performans Testi DEHB’in dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik alt boyutlarını hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ölçme imkanı sağlar. 

Çocukluk Dönemi Ruh Sağlığı

Bireylerin yetişkinlik dönemlerinin daha sağlıklı, başarılı, özgüven sahibi ve toplumda kendini gerçekleştirebilmiş bir şekilde yer edinebilmesi aslında çocuklu ve ergenlik dönemindeki psikolojik ve sosyal gelişimine büyük oranda bağlıdır. Bu dönemlerde ebeveynlerin ve yakın çevrenin çocuğa yaklaşımı, almış olduğu eğitimin kalitesi, çocuğun kendini rahat ifade edebilmesi gibi konularla doğrudan ilişki içerisindedir. Çocukluk ve ergenlik dönemine özgü olarak karşımıza çıkabilen, kimi zaman ebeveynler tarafından çocuğun davranışlarının incelenmesi ile fark edilen kimi zaman ise okul başarısındaki düşüş ile kendini belli eden bazı psikolojik problemler vardır. Çocuğun karşılaşabileceği bu psikolojik problemlerin birçoğu bu dönemde uzmanların yardımıyla kolaylıkla tedavi edilebilir. Ancak bu dönemde tedavi edilmeyen bu problemler yetişkinliğe ulaşan bireylerde kalıcı problemler haline gelebilir. Bu nedenle çocuklardaki davranış, tutum ve hiperaktivite bozuklukları, okul başarısındaki nedensiz düşüşler, motor becerisindeki aksaklıklar, unutkanlık ve benzeri sorunlar hafife alınmamalıdır. Çocukluk döneminde yaygın olarak karşılaşılan psikolojik sorunlardan bir tanesi de ‘Dikkat Eksikliği ve HiperaktiviteBozukluğu’dur (DEHB). Kullanılan çeşitli tanı testlerinin uygulanması ile kolaylıkla teşhis edilebilecek olan bu bozukluk, bireyin gelişimini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi ve gelecekte karşılaşılabilecek olası ciddi problemlerin önüne geçilebilmesi açısından mutlaka psikolojik tedavi gerektirir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), önemli akademik, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir nörogelişimsel ve nörodavranışsal bir bozukluktur. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik alt kategorilerinde incelenen DEHB tedavisi olan ancak tedavi edilmediğinde kalıcı olabilen bir hastalıktır. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Belirtileri Nelerdir?

DEHB’nin 3 farklı belirti grubu vardır. Bunlar dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitedir. Kimi bireylerde dikkat eksikliği belirtileri aktifken kimi bireylerdehiperaktivite belirtileri daha yoğun gözlenir.Kimisinde ise hem dürtüsellik hem de hiperaktivite belirtileri olduğu karma Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) tipidir. 
DEHB’nin dikkat eksikliği tipi belirtileri;

 • •    Odaklanmakta zorluk çekmek
 • •    Dikkatini sürdürememek
 • •    Göz teması kurmamak
 • •    Aynı faaliyette uzun süre devam edememek
 • •    Çabuk sıkılmak
 • •    Detayları gözden kaçırmak
 • •    Unutkanlık
 • •    Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek
 • •    Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek
 • •    Basit yönergeleri akılda tutamamak

DEHB’ninhiperaktivite tipi belirtileri;

 • •    Fazla hareketlilik
 • •    Yerinde duramamak
 • •    Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek
 • •    Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak
 • •    Dinlemekte zorluk çekmek ve hızlı konuşmak
 • •    Karşısındakinin sözünü kesmek

DEHB’nindürtüsellik tipi belirtileri;

 • •    İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak
 • •    Sabırsız olmak
 • •    Düşünmeden hareket etmek
 • •    Aceleci davranmak
 • •    Sıra bekleyememek
 • •    Tepkileri kontrol edememek

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Nasıl Konur?

Çocuğun veya yetişkinin günlük yaşamında veya okul hayatında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı sürece DEHB için bir muayene yapılması gerekmeyebilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperakivite Bozukluğu (DEHB) için kesin tanı koyacak kadar basit veya anlamlı bir test mevcut değildir. Kesin bir tanı koyulması için genelde hastanın bir psikiyatri uzmanına başvurması gerekir. Psikiyatri uzmanının uygulayacağı bir takım ayrıntılı testlerden ve yapacağı muayeneden sonra Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konması mümkündür. Aynı zamanda ailenin geçmişinden ve bireyin okul hayatından edinilen bilgilerden yola çıkılarak teşhiste yardımcı bilgiler edinilebilir.Tanı konmasında yardımcı olabilecek çocuklar ve yetişkinler için testler Vabderbilt, Conners, SNAP, WenderUtah gibi ölçekler bulunmaktadır. Bunların haricinde en sık kullanılan ve en kapsamlı testlerden biri de ‘MOXO Sürekli Performans Testi’dir. MOXO d-CPT olarak da isimlendirilen test, 6-12 yaş aralığındaki çocuklarda ve 13-65 yaş arası erişkinlere uygulanmak üzere geliştirilmiştir. 

MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) Nedir?

MOXO Dikkat Testi, ‘Dikkat’, ‘Zamanlama’, ‘Dürtüsellik’ ve ‘Hiperaktivite’ performansını ölçen, eğitimli uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. MOXO Dikkat Testi’ni diğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısında kullanılan testlerden ayıran özelliği testte bulunan görsel ve işitsel çeldiriciler kullanılmasıdır. MOXO Dikkat Testi’nde çeldiricilerin kullanılması bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelerek testi tamamlaması gerekmektedir.
MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) İçeriği Nedir?
MOXO Dikkat Testi sekiz temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların kimilerinde işitsel veya görsel çeldiriciler (dikkat dağıtıcılar) varken, kimisinde çeldiriciler bulunmaz, kimisinde ise işitsel ve görsel çeldiricilerin beraber olduğu karma çeldirici sistemi bulunur.MOXO Dikkat Testi’ndeki aşamalar çeldiricilerin yoğunluğuna ve türüne bağlı olarak değişir. Her aşamada farklı çeldiriciler olmasına rağmen hedef her aşamada aynı kalır.
MOXO Dikkat Testi’nde aşamalar tamamlandıktan sonra dört performans endeks puanı karşımıza çıkar:
•    Dikkat endeks puanıyla cevaplar zamandan bağımsız olarak verilen doğru tepkileri değerlendirir. 
•    Zamanlama endeks puanıyla da çabuk tepki verme yeteneği değerlendirilir. MOXO Dikkat Testi “iyi zamanlama” ile verilmiş doğru tepkiler ve “kötü zamanlama(hedef ortadan kaybolduktan sonra)” ile verilen doğru tepkiler arasında ayrım yapılmasını sağlar.
•    Dürtüsellik endeks puanı hedef olmayan uyarana karşı tepki olarak tuşa ilk kez basıldığı zamanı dürtüsel davranış olarak kabul eder. Tüm diğer önlenemeyen tepkiler hiperaktif işlem olarak kategorize edilirler.
•    Hiperaktivite endeks puanı dürtüsel tepki olarak kodlanmamış tüm işlem (örneğin rastgele bir tuşa basmak, tuşa birkaç kez basmak gibi…) tepkilerinin toplamıdır.

MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) Nasıl Uygulanır?

MOXO Dikkat Testi’nde harfler ve rakamlar kullanılmamaktadır. Bunun yerine çocuk ve yetişkin profillerine uygun görseller kullanılmaktadır. Testin uygulandığı kişiden, hedef uyarı ekranda göründüğünde bilgisayar klavyesinin “space” (boşluk) tuşuna bir kere, sadece bir kere, mümkün olan en kısa zamanda basması istenir. Hedef uyarı ekranın tam ortasında belirir ve ekranda 0.5, 1 veya 4 saniye kalır. Bu sürede teste tabii olan kişi boşluk tuşuna basar. MOXO Dikkat Testi bilgisayar üzerinden online uygulanan bir testtir. 
MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) Uygulaması Ne Kadar Sürer?
MOXO Dikkat Testi uygulanırkençocuklarda yaklaşık 15 dakika, yetişkinlerde yaklaşık 18 dakika sürmektedir.

MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) Kimlere Uygulanabilir?

Geniş bir kitleye uygulamaya elverişli olan MOXO Dikkat Testi 6-12 yaş aralığındaki çocuklara ve 13-65 yaş aralığındaki yetişkinlere uygulanabilir.

MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) Kimlere Uygulanması Faydalıdır?

MOXO Dikkat Testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhiside yardımcı bir test olduğundan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu şüphesiyle başvuran çocuk ve yetişkin danışanlara uygulanması faydalıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuklarda ve yetişkinlerde farklı seyreder.
Çocuklarda;

 • •    Gayret göstermesine rağmen derslerde başarılı olamama,
 • •    Derslerini takip etmekte zorlanma ve isteksizlik duyma,
 • •    Küçük yaşlarından itibaren hareketli olma, sık sık yaralanmalara maruz kalma,
 • •    Zamanlama problemi yaşama,
 • •    Verilen görevleri son ana bırakma, yapılacaklar konusunda organize olamama,
 • •    Tepkilerini kontrol edemeyip ani tepkiler verebilme, 
 • •    Öğretmen veya ebeveyn tarafından sakin olarak nitelendirildiği halde dikkat konusunda problem yaşama gibi durumlarla karşı karşıya kalan çocuklara MOXO Dikkat Testi uygulanması gerekebilir.

Yetişkinlerde ise;

 • •    Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştirme,
 • •    Unutkanlık gösterme, toplantı, iş ya da derslerde dikkatini sürdürmekte güçlük çekme,
 • •    Sık sık trafik kazası yapma,
 • •    İş hayatında kendinden beklenen performansı gösterememe,
 • •    Uzun süre hareketsiz bir şekilde sandalyede veya koltukta oturarak çalışamama,
 • •    Toplantıları veya verilen görevleri erteleme veya tamamen unutma davranışlarını sergileyen yetişkinlerde de MOXO Dikkat Testi uygulanarak dikkat eksikliği hiperkaktivite bozukluğu teşhisi konmasında yardımcı olur.

MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT)’ni Kimler Uygulayabilir?

MOXO Dikkat Testi’ni bu testin uygulayıcı eğitimini almış uzmanlar, psikologlar ve psikiyatristleruygulayabilir.

MOXO Sürekli Performans Testi ( MOXO d-CPT) Nasıl Yorumlanır?

MOXO Dikkat Testi danışana uygulandıktan sonra sistem kişisel profil ve performans düzeyi olmak üzere 2 farklı tabloda sonuç sunar. 
Her danışan özelinde bir raporlama sunan MOXO Dikkat Testi, danışanın yaşına cinsiyetine bakarak ortalama gruba kıyasla dört parametrenin düzeyini gösterir. Her bir parametre için standart bir puan hesaplaması yapılır ve birinci düzey yüksek performansı, ikinci düzey standart performansı, üçüncü düzey normal dağılımdaki düşük performansı, dördüncü düzey ise normal dağılımın altındaki performansı yansıtacak şekilde kırmızı renk ile belirtilir. Ortalama dağılım dışında kalan bozukluğun tespit edildiği bilgiler ise derecesi ile birlikte tablo altında belirtilir.
Tablo üzerinde simgesel olarak A (Attention – Dikkat), T (Timing – Zamanlama), I (Impulsiveness –Dürtüsellik), H(Hyperactivity – Hiperaktivite) olarak ifade edilir. Harflerin yanında bulunan puanlar performansın düzeyini, ortalama dağılım dışı olan parametrelerin yanındaki S (severity-şiddet) olarak şiddet derecesinigösterir.

Papillon Akademi bünyesinde Dikkat Eksikliği Hiperkativite Bozukluğu şüphesiyle gelen danışanlara psikiyatrist muayenesinden sonra eğitimli uzman psikologlar tarafından MOXO Dikkat Testi uygulaması yapılmaktadır. Test sonuçları doğrudan danışanlarla paylaşılarak tedavi planlamasına geçilmektedir. 


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu zamanla yok olmayan ancak tedavi edilebilen günlük yaşamdaki verimi çokça etkileyen bir hastalıktır.

Ankara Papillon Akademi psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezi uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.