Öz-Şefkat Nedir?    

Şefkat, bağlılığı ve onların acılarını kendi acısı gibi kucaklayıp paylaşarak dindirme arzusudur (Pommier ve diğerleri, 2019). Özşefkat ise bu tutumları bireyin kendisine yöneltme halidir. Yani, öz-şefkat, kişinin kendi acılarına, başarısızlıklarına ve hatalarına, hepsini yeni insani deneyimler olarak kabul ederek ve iyilikle kendini geliştirmeye çalışarak açık olmasıdır (Germer ve Neff, 2013). Aynı zamanda kişinin kendi yaşadığı verimsizliklere dair saf bir anlayış içerir (Neff, 2003). Özgüvenin aksine, öz-şefkat benmerkezcilik yaratmaz; daha ziyade kendilerine şefkat duyan insanlar başkalarına da şefkat duyarlar (Neff, 2003). Yani, kendine şefkat, insan olmanın bir parçası olduğuna inanmanın yanı sıra, başkalarıyla eşit ve bağlantılı olma anlayışını da geliştirir. Bu nedenle, kendine şefkat, yetersizliklere yönelik ciddi eleştiriler gerektirmez.

Ancak Neff'e (2003) göre özşefkat, "kendine acımadan" da farklıdır. Bunun nedeni, acıma duygusunun insanda kendini aşması ve merhametin kabul ettiği tüm insani deneyimlerle bağlantısının kesilmesine yol açmasıdır (Neff, 2003). Ayrıca kendine acıma, insanları kendileri için o kadar çok endişelendirir ki, kendine acıyan insanlar temelde başkalarının sorunlarıyla ilgilenmezler. Diğer açıdan, öz-şefkat, insanların kendi yetersizliklerini fark ederken diğerleriyle bağlantı kurmalarını da sağlar (Neff, 2003). 

Ankara Papillon Akademi psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezi uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için aşağıdaki butonları tıklayabilirsiniz.

                      

KAYNAKÇA :

Germer, C. K., & Neff, K. D. (2013). Self-Compassion in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology69(8), 856–867. https://doi.org/10.1002/jclp.22021

Neff, K. (2003). Self-Compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity2(2), 85–101. https://doi.org/10.1080/15298860309032

 

Pommier, E., Neff, K. D., &Tóth-Király, I. (2019). The development and validation of the compassion scale. Assessment, 107319111987410. https://doi.org/10.1177/1073191119874108